укр eng
Імона Аудит
  • (044) 565-77-22
  • (044) 565-99-95
  • (044) 574-75-58

e-mail: mail@imona-audit.ua

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Описание для страницы Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Згідно із п.6 ст.40 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» публічні акціонерні товариства при здачі річної фінансової звітності додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, українські компанії, щоб мати вільний та успішний вихід на міжнародні ринки, також зацікавлені у представленні своєї звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Фахівці Аудиторської фірми «Імона-Аудит» мають значний досвід у наданні компаніям допомоги в підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ. Маючи багаторічний досвід роботи, ми допоможемо Вам підготувати якісну фінансову інформацію, максимально розкрити позитивні сторони Вашої компанії, створити ефективну систему обліку, планування та використання даних фінансової звітності.

У рамках цього напряму Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
пропонує наступні послуги:

Методологічний етап:

1. Аналіз та адаптація загальних вимог до звітності у форматі МСФЗ з урахуванням особливостей ведення бізнесу конкретної компанії.

2. Проведення порівняльного аналізу національних стандартів бухгалтерського обліку та МСФЗ для виявлення розбіжностей в оцінках.

3. Консультаційні послуги з МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ».

Підготовка облікової політики компанії відповідно до МСФЗ. Використовуються ті МСФЗ, які діяли на звітну дату. В тому випадку, якщо нові МСФЗ дозволяють дострокове застосовування, при первісному застосуванні МСФЗ мають право на таке дострокове застосування.

Трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ:

1. Проведення порівняльного аналізу облікової політики, підготовленої відповідно до національних стандартів та МСФЗ, опис і внесення відповідних коригувань.

2. Збір інформації, необхідної для проведення трансформації.

Підготовка структури звітів в індивідуальному порядку. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» встановлює загальні принципи подання фінансових звітів загального призначення, включаючи рекомендації з їхньої структури та мінімальні вимоги до змісту.

3. Внесення коригувань, а також проведення рекласифікації наявних активів та зобов’язань компанії.

4. Складання звіту про фінансовий стан, звіту про сукупні прибутки та збитки, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів, приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки відповідно до МСФЗ.